ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Treść tej i dalszych stron chroniona jest prawem autorskim. Treść ta może być reprodukowana i przetwarzana jedynie w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, i tylko jeżeli ostatecznym celem zastosowań nie jest działalność zarobkowa.

Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz.83 z późn. zmianami).

Informacje uzyskane z Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Lublin drogą internetową nie mogą być podstawą decyzji gospodarczych lub prawnych.

Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszej informacji, są zastrzeżone. Korzystanie z informacji umieszczonych na stronach internetowych Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Lublin nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych.

UM Lublin zastrzega sobie prawo dokonywania na stronach unowocześnień, korekt i zawieszenia do nich dostępu w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz deklaruje, aby użytkownik nie był pozbawiony dostępu do mapy więcej niż jedną dobę w ciągu miesiąca.

Wciśnij OK w celu potwierdzenia i zaakceptowania warunków używania Geoportalu Miejskiego.
Wydzial Informatyki